DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Genes"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 24 to 43 of 65
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2004การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น-2Chalong Kerdsri; Sompong Tongchuay; ฉลอง เกิดศรี; สมพงษ์ ทองช่วย
2000การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชKrishnapong Sripongpankul; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2007การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้มียีนทนทานน้ำท่วมขังโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายVarapong Chamarerk; Uraiwan Kotchasatit; Poonsak Mekwatanakarn; Jirapong Jairin; Krisana Sattayakul; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สัตยากุล
2001การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1 ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างChokechai Aekatasanawan; Chamaiporn Aekatasanawan; Noppong Chulchoho; Chatpong Balla; Tosapon Thonglarp; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ; ชไมพร เอกทัศนาวรรณ; นพพงศ์ จุลจอหอ; ฉัตรพงศ์ บาลลา; ทศพล ทองลาภ
2012-04การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ เเละใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกVaraporn Sangtong; Natdanai Subsomboon; Jetsarun Suwanthanee; Suphasuda Inbualuang; Anurak Polyieam; Jirapha Pano; Benjawan Lhakawee; วราภรณ์ แสงทอง; ณัฐดนัย ทรัพย์สมบูรณ์; เจตศรัณย์ สุวรรณธานี; ศุภสุดา อินทร์บัวหลวง; อนุรักษ์ พลเยี่ยม; จิราภา ปาโน; เบญจวรรณ หล้ากาวี
2004การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น-2Chalong Kerdsri; Sompong Tongchuay; ฉลอง เกิดศรี; สมพงษ์ ทองช่วย
2013การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Suradet Palawisut; Apichart Noenplab; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท
2014-03การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกPrakobkit Dangthaisong; Reunreudee Kaewcheenchai; Suniyom Taprab; Theerayut Toojinda; Watchareewan Jamboonsri; Srisawat Khanthong; Wannapa Sattayachiti; ประกอบกิจ ดังไธสง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี; ศรีสวัสดิ์ ขันทอง; วรรณนภา สัตยชิติ
2009การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมายPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Kanlaya Sansen; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2014การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสำหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมSurasak Pidkwamlub; Bunyarit Sinkangam; สุรศักดิ์ ปิดความลับ; บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2010การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2Wararat Narongwongwattana; Choosak Jompuk; Somsak Apisitwanich; Peeranuch Jompuk; Surapol Chowchong; วรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา; ชูศักดิ์ จอมพุก; สมศักดิ์ อภิสิทธิ์วานิช; สุรพล เช้าฉ้อง
2010การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกBunyarit Sinkangam; Wassamon Mongkol; Angkana Porniyom; Peeranuch Jompuk; Peerasak Srinives; Choosak Jompuk; บุญฤทธิ์ สินค้างาม; วรรษมน มงคล; อังคณา เพราะนิยม; พีรนุช จอมพุก; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; ชูศักดิ์ จอมพุก
2014การศึกษากลไกความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ดีต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2012-04การศึกษาชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งระบาดภาคเหนือตอนล่างเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2009การศึกษายีนต้านทานการกระจายตัวของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาว และถั่วพุ่มSorapong Benchasri; Charassri Nualsri; สรพงค์ เบญจศรี; จรัสศรี นวลศรี
2010การศึกษาแหล่งพันธุกรรมต้านทานในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วWannaphan Janlapha; Natnicha Pangboonlerd; Kanteera Kanta; วรรณพรรณ จันลาภา; ณัฐณิชา แปงบุญเลิศ; กัลย์ธีรา คันธา
1998การสร้างแผนที่ยีนส์และการวิเคราะห์ลักษณะปริมาณความสามารถขึ้นน้ำของข้าวKrissanapong Sripongphankul; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2009การสืบค้นหาตำแหน่งยีนที่สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวJirapong Jairin; Waraporn Wongboon; Kittiphong Phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelagud; Kalaya Sansen; จิรพงศ์ ใจรินทร์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2013การสืบค้นหาแหล่งพันธุกรรมความต้านทานโรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ยของข้าวป่าและข้าวปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์Kanuengnij Srivilai; Witchuda Rattanakarn; Suniyom Taprap; Rogelio Cabunagan; คนึงนิจ ศรีวิลัย; วิชชุดา รัตนากาญจน์; สุนิยม ตาปราบ; -
2005การสืบหาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลJirapong Jairin; Kittiphong phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Grissana Sudtasarn; Jaranjit Phengrat; Uraiwan Kotchasatit; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; กฤษณา สุดทะสาร; จรัญจิต เพ็งรัตน์; อุไรวรรณ คชสถิตย์
Showing results 24 to 43 of 65
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback