DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Genes"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 28 to 47 of 52
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกBunyarit Sinkangam; Wassamon Mongkol; Angkana Porniyom; Peeranuch Jompuk; Peerasak Srinives; Choosak Jompuk; บุญฤทธิ์ สินค้างาม; วรรษมน มงคล; อังคณา เพราะนิยม; พีรนุช จอมพุก; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; ชูศักดิ์ จอมพุก
2012-04การศึกษาชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งระบาดภาคเหนือตอนล่างเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2010การศึกษาแหล่งพันธุกรรมต้านทานในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วWannaphan Janlapha; Natnicha Pangboonlerd; Kanteera Kanta; วรรณพรรณ จันลาภา; ณัฐณิชา แปงบุญเลิศ; กัลย์ธีรา คันธา
1998การสร้างแผนที่ยีนส์และการวิเคราะห์ลักษณะปริมาณความสามารถขึ้นน้ำของข้าวKrissanapong Sripongphankul; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2009การสืบค้นหาตำแหน่งยีนที่สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวJirapong Jairin; Waraporn Wongboon; Kittiphong Phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelagud; Kalaya Sansen; จิรพงศ์ ใจรินทร์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2005การสืบหาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลJirapong Jairin; Kittiphong phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Grissana Sudtasarn; Jaranjit Phengrat; Uraiwan Kotchasatit; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; กฤษณา สุดทะสาร; จรัญจิต เพ็งรัตน์; อุไรวรรณ คชสถิตย์
2005การหาตำแหน่ง Quantitative loci ที่ต้านทานโรคราน้ำค้างในข้าวโพดChaba Jampatong; Sansern Jampatong; Chatpong Balla; Prapon Boonrumpun; Pichet Grudloyma; Somsak Apisitwanich; Mariena Ketudat-Cairns; Gunyavee Saipun; Orakit Balla; ชะบา จำปาทอง; สรรเสริญ จำปาทอง; ฉัตรพงศ์ บาลลา; ประพนธ์ บุญรำพรรณ; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา; สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช; มารินา เกตุทัต-คาร์นส์; กัญญาวีร์ สายพันธ์; อรกิจ บาลลา
2005ความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal) จากข้าวป่าและข้าววัชพืชในประเทศไทยSomsak Samanwong; Somchai Tanasinchakul; Siripan Tantakom; Songkran Chitrakon; สมศักดิ์ สมานวงศ์; สมชาย ธนสินชยกุล; ศิริพรรณ ตันตาคม; สงกรานต์ จิตรากร
2009ความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานมาตรฐานและข้าวพันธุ์รับรองของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Apichart Lawanprasert; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chairat Channoo; Phamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2011ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายพันธุ์ (SNPs) ของยีน GHSR, IGFI, cGH และ IGFBP2 ต่อลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (ชีและประดู่หางดำ)Neungrutai Promwatee; Monchai Duangjinda; Wuttigrai Boonkum; Banyat Loapaiboon; หนึ่งฤทัย พรหมวาที; มนต์ชัย ดวงจินดา; วุฒิไกร บุญคุ้ม; บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
2009ความหลากหลายของ pathotype ของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวในปี 2550/51 และยีนต้านทานกว้างขวางที่เป็นประโยชน์ในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; Poonsak Mekwatanakarn; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
2012-12ความหลากหลายของชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างPhamon Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2011ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้กับการพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้Poonsak Mekwatanakarn; Varapong Chamarerk; Jirapong Jairin; Uraiwan Kotchasatit; Anuchart Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Somjai Saleetoe; Weerasak Homsombat; Acharaporn Na Lumpang Nernplub; Panipa Yajai; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; อนุชาติ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; พันนิภา ยาใจ
2011ความหลากหลายของยีนต้านทานไวรัส (Mx1) ในสุกรSanti Pinthukas; Christoph Knorr; Ratchaneewan Kumphakam; Bertram Brenig; Kesinee Gatphayak; สันติ ปินทุกาศ; คริสตอฟ คนอร์; รัชนีวรรณ กุมภคาม; เบอร์แทรม บรีนิค; เกศินี เกตุพยัคฆ์
2012-12ความหลากหลายของแหล่งที่มาของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต่างๆOrrachoan Poolsiri; Noppadol Kiripetch; อรชร พูลศิริ; นพดล คีรีเพชร
2003ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวPoonsak Mekwatanakarn; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
2002โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการโรคข้าวดารา เจตนะจิตร; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; วิชิต ศิริสันธนะ; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พากเพียร อรัญนารถ; สมศักดิ์ ทองดีแท้
2003ทดสอบการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมที่มียีนบิทเทิลควบคุมความหวานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆSukapong Vayuparp; Wilaiwan Promkum; Boonguer Poosri; Teerasak Manupeerapan; สุขพงษ์ วายุภาพ; วิไลวรรณ พรหมคำ; บุญเกื้อ ภูศรี; ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์
2012-12ผลผลิตของข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข6 ยีนไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ยSuphansa Petchin; Varaporn Saengthong; Pravit Phutanon; Lukana Watanachiwakul; สุพรรณษา เพชรหิน; วราภรณ์ แสงทอง; ประวิตร พุทธานนท์; ลัคนา วัฒนะชีวกุล
1999พันธุกรรมความต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าวบาร์เลย์Kasemson Suriyawan; เกษมสันต์ สุริยะวรรณ
Showing results 28 to 47 of 52
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback