DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Genes"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 30 to 49 of 65
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Suradet Palawisut; Apichart Noenplab; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท
2014-03การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกPrakobkit Dangthaisong; Reunreudee Kaewcheenchai; Suniyom Taprab; Theerayut Toojinda; Watchareewan Jamboonsri; Srisawat Khanthong; Wannapa Sattayachiti; ประกอบกิจ ดังไธสง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี; ศรีสวัสดิ์ ขันทอง; วรรณนภา สัตยชิติ
2009การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมายPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Kanlaya Sansen; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2014การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสำหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมSurasak Pidkwamlub; Bunyarit Sinkangam; สุรศักดิ์ ปิดความลับ; บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2010การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2Wararat Narongwongwattana; Choosak Jompuk; Somsak Apisitwanich; Peeranuch Jompuk; Surapol Chowchong; วรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา; ชูศักดิ์ จอมพุก; สมศักดิ์ อภิสิทธิ์วานิช; สุรพล เช้าฉ้อง
2010การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกBunyarit Sinkangam; Wassamon Mongkol; Angkana Porniyom; Peeranuch Jompuk; Peerasak Srinives; Choosak Jompuk; บุญฤทธิ์ สินค้างาม; วรรษมน มงคล; อังคณา เพราะนิยม; พีรนุช จอมพุก; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; ชูศักดิ์ จอมพุก
2014การศึกษากลไกความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ดีต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2012-04การศึกษาชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งระบาดภาคเหนือตอนล่างเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2009การศึกษายีนต้านทานการกระจายตัวของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาว และถั่วพุ่มSorapong Benchasri; Charassri Nualsri; สรพงค์ เบญจศรี; จรัสศรี นวลศรี
2010การศึกษาแหล่งพันธุกรรมต้านทานในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วWannaphan Janlapha; Natnicha Pangboonlerd; Kanteera Kanta; วรรณพรรณ จันลาภา; ณัฐณิชา แปงบุญเลิศ; กัลย์ธีรา คันธา
1998การสร้างแผนที่ยีนส์และการวิเคราะห์ลักษณะปริมาณความสามารถขึ้นน้ำของข้าวKrissanapong Sripongphankul; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2009การสืบค้นหาตำแหน่งยีนที่สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวJirapong Jairin; Waraporn Wongboon; Kittiphong Phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelagud; Kalaya Sansen; จิรพงศ์ ใจรินทร์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2013การสืบค้นหาแหล่งพันธุกรรมความต้านทานโรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ยของข้าวป่าและข้าวปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์Kanuengnij Srivilai; Witchuda Rattanakarn; Suniyom Taprap; Rogelio Cabunagan; คนึงนิจ ศรีวิลัย; วิชชุดา รัตนากาญจน์; สุนิยม ตาปราบ; -
2005การสืบหาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลJirapong Jairin; Kittiphong phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Grissana Sudtasarn; Jaranjit Phengrat; Uraiwan Kotchasatit; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; กฤษณา สุดทะสาร; จรัญจิต เพ็งรัตน์; อุไรวรรณ คชสถิตย์
2009การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand); Monchai Duangjinda; Suporn Katawatin; Yupin Phasuk; Tawin Wongpalub; มนต์ชัย ดวงจินดา; สุภร กตเวทิน; ยุพิน ผาสุข; เทวินทร์ วงษ์พระลับ
2005การหาตำแหน่ง Quantitative loci ที่ต้านทานโรคราน้ำค้างในข้าวโพดChaba Jampatong; Sansern Jampatong; Chatpong Balla; Prapon Boonrumpun; Pichet Grudloyma; Somsak Apisitwanich; Mariena Ketudat-Cairns; Gunyavee Saipun; Orakit Balla; ชะบา จำปาทอง; สรรเสริญ จำปาทอง; ฉัตรพงศ์ บาลลา; ประพนธ์ บุญรำพรรณ; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา; สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช; มารินา เกตุทัต-คาร์นส์; กัญญาวีร์ สายพันธ์; อรกิจ บาลลา
2015-03“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) เพื่อตลาดสหภาพยุโรป: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์Somnuek Chongsermtrakul; Ladda Viriyangkura; Thantawan Vattanawalan; สมนึก จงเสริมตระกูล; ลัดดา วิริยางกูร; ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์
2005ความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal) จากข้าวป่าและข้าววัชพืชในประเทศไทยSomsak Samanwong; Somchai Tanasinchakul; Siripan Tantakom; Songkran Chitrakon; สมศักดิ์ สมานวงศ์; สมชาย ธนสินชยกุล; ศิริพรรณ ตันตาคม; สงกรานต์ จิตรากร
2009ความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานมาตรฐานและข้าวพันธุ์รับรองของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Apichart Lawanprasert; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chairat Channoo; Phamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2009ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของยีน Insulin-like growth factor II (IGF-II) ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและขนาดร่างกายในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่งPraew Thengpimol; Thanathip Suwanasopee; Supamit Mekchay; Skorn Koonawootrittriron; แพรว เที่ยงพิมล; ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี; ศุภมิตร เมฆฉาย; ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
Showing results 30 to 49 of 65
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback