DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Genes"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 10 to 29 of 58
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้งและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคกับการทนทานต่อสภาพแล้งในข้าวโพด (Zea mays L.)Niran Juntawong; Prasart Kuermanee; นิรันดร์ จันทวงศ์; ประศาสตร์ เกื้อมณี
2010การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Sriratanasak; Nalinee Chiengwatana; Apichart Lawanprasert; Satit Tayapat; Wannapan Chanlapa; Chairat Channu; Pamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ; สาธิต ทยาพัชร; วรรณพรรณ จันลาภา; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2012-12การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอของข้าวพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะนำของไทยNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Varapong Camarerk; Payoam Kobelly; Somsong Chotechuen; Poonsak Mekwattanakarn; Pikul Leelakud; Jittima Wongnongwa; วราพงษ์ ชมฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; สมทรง โชติชื่น; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; จิตติมา วงศ์หนองหว้า
2014-03การใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STSs สำรวจแหล่งพันธุกรรมยีนต้านทานPayorm Cobelli; Jittima Wongnongwa; Varapong Chamarerk; Somsong Chotechuen; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Nuchakarn Sinprasit; Teerada Wangsomboondee; พยอม โคเบลลี่; จิตติมา วงศ์หนองหว้า; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; สมทรง โชติชื่น; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นุชกานต์ ศิลป์ประสิทธิ์; ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี
2007การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยPoonsak Mekwatanakarn; Payorm Cobelli; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Thanomjit Rithmontree; Kulchana Ketsuwan; Chanasirin Klinmanee; Sanguan Teang Deerith; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พยอม โคเบลลี่; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; กุลชนา เกศสุวรรณ; ชนสิริน กลิ่นมณี; สงวน เที่ยงดีฤทธิ์
2013การตรวจสอบยีนควบคุมความหอมของข้าวด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบเวลาจริงKasem Soontrajarn; Marsuton Sanyapeung; Nittaya Phromwong; Somsong Chotechuen; เกษม สุนทราจารย์; มาสุฑล สัญพึ่ง; นิตยา พรหมวงศ์; สมทรง โชติชื่น
1998การถ่ายฝากยีน Xa21 ในข้าวGingkarn Pitchayakul; กิ่งกาญจน์ พิชญกุล
2001การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมยีน Shrunken-2 ปี 2543Somchai Lim-Aroon; Sodsai Changsaluk; Somchai Potisan; Sompong Tongchuay; Anurat Sisura; Kosol Charensom; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; สมชาย โพธิสาร; สมพงษ์ ทองช่วย; อนุรัตน์ ศรีสุระ; โกศล เกิดโภคทรัพย์
2001การปฏิวัติยีน กับการปรับปรุงพันธุ์พืชสุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
2000การประเมินความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวPoonsak Mekwatanakarn; Samarn Komma; Thawatchai Phromraksa; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; สมาน คำมา; ธวัทชัย พรหมรักษา
2004การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น-2Chalong Kerdsri; Sompong Tongchuay; ฉลอง เกิดศรี; สมพงษ์ ทองช่วย
2000การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชKrishnapong Sripongpankul; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2007การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้มียีนทนทานน้ำท่วมขังโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายVarapong Chamarerk; Uraiwan Kotchasatit; Poonsak Mekwatanakarn; Jirapong Jairin; Krisana Sattayakul; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สัตยากุล
2001การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1 ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างChokechai Aekatasanawan; Chamaiporn Aekatasanawan; Noppong Chulchoho; Chatpong Balla; Tosapon Thonglarp; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ; ชไมพร เอกทัศนาวรรณ; นพพงศ์ จุลจอหอ; ฉัตรพงศ์ บาลลา; ทศพล ทองลาภ
2012-04การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ เเละใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกVaraporn Sangtong; Natdanai Subsomboon; Jetsarun Suwanthanee; Suphasuda Inbualuang; Anurak Polyieam; Jirapha Pano; Benjawan Lhakawee; วราภรณ์ แสงทอง; ณัฐดนัย ทรัพย์สมบูรณ์; เจตศรัณย์ สุวรรณธานี; ศุภสุดา อินทร์บัวหลวง; อนุรักษ์ พลเยี่ยม; จิราภา ปาโน; เบญจวรรณ หล้ากาวี
2004การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น-2Chalong Kerdsri; Sompong Tongchuay; ฉลอง เกิดศรี; สมพงษ์ ทองช่วย
2013การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Suradet Palawisut; Apichart Noenplab; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท
2014-03การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกPrakobkit Dangthaisong; Reunreudee Kaewcheenchai; Suniyom Taprab; Theerayut Toojinda; Watchareewan Jamboonsri; Srisawat Khanthong; Wannapa Sattayachiti; ประกอบกิจ ดังไธสง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี; ศรีสวัสดิ์ ขันทอง; วรรณนภา สัตยชิติ
2009การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมายPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Kanlaya Sansen; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2014การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสำหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมSurasak Pidkwamlub; Bunyarit Sinkangam; สุรศักดิ์ ปิดความลับ; บุญฤทธิ์ สินค้างาม
Showing results 10 to 29 of 58
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback