DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Harvesting"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 2 to 20 of 20
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-03CCS08054-KLG-9-1-1-2-1 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 100 วันPrakobkit Dangthaisong; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprap; ประกอบกิจ ดังไธสง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ
1986Effect of extended field drying on quality of Thai maizeSupot Faungfupong; Nagler, Martin J.; Pipat Weerathaworn; Rungnapa Tangadulratana; Nagler, C.; Wong-Urai, A.; Tonboon-Ek, P.; Buangsuwan, D.
2009Innovative tapping systems to improve productivity of Thai rubber plantationsLeconte, A.; Sdodee, S.; Chantuma, P.; Gohet, E.
1992Socio-economic and farmer's circumstances of field corn growers in Prachin Buri and Chanthaburi Provinces during 1992Nattawuti Ploy-aram
2013การจัดการสวนส้มสายน้ำผึ้งของเกษตรกร ในลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่Jukkaphong Poung-ngamchuen; Panitpim Sittisak; Nakarate Rungkawat; จักรพงษ์ พวงงามชื่น; พนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์; นคเรศ รังควัต
2007การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราชYupin Rammanee; Punnee Jutamart; ยุพิน รามณีย์; พรรณี จูฑามาตย์
2003การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวแบบบูรณาการLaddawan Kunnoot; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
2013การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความหนืดของแป้งและคุณภาพการหุงต้มระหว่างการเก็บรักษาของสายพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือGrissana Sudtasarn; Ranee Kenlueam; กฤษณา สุดทะสาร; รานี เคนเหลื่อม
2005การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวNaridsara Sa-ardluea; Waraporn Jumpa; Nit Sakunnarak; นริศรา สอาดเหลือ; วราภรณ์ จำปา; นิตย์ ศกุนรักษ์
2012-04การพัฒนาวัสดุเพาะและการใช้ประโยชน์จากกากต้นอ่อนข้าวสาลีSatid Pinmanee; Silawan Chantharabut; Kanjana Piboon; สาธิต ปิ่นมณี; ศิลาวัน จันทรบุตร; กาญจนา พิบูลย์
2012-12การวิเคราะห์กลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides (ASGs) ในพันธุ์ข้าวไทยเพื่อตลาดสุขภาพAngsutorn Wasusan; Pakinee Akkaravessapong; Suganya Wongpornchai; Krisada Pitija; Panawan Suttiaporn; อังศุธรย์ วสุสัณห์; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; สุกัญญา วงศ์พรชัย; กฤษดา ปิติจะ; พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
2006การศึกษาลักษณะและการกระจายตัวของข้าวแดงใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนChitakorn Nuankaew; Anchalee Prasertsak; จิตรกร นวลแก้ว; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2005ข้าวฟ่างหวาน:พืชพลังงานสะอาดLertprasertrat, K.; Thumthong, P.; Khewcha-um, Y.; Kajornpol, N.; Prasertsak, P.; Virojwattanakul, K.; กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์; ประชา ถ้ำทอง; ยงยุทธ เขียวชะอุ่ม; นริศร ขจรผล; ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์; โกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล
2015-02ข้าวอายุสั้นสายพันธุ์ดี : CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Naiyakorn Sanguankaew; Supatthra Narawatthana; Wantana Sriratanasak; Wichuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคตร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุพัตรา นราวัฒนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2003ความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวแบบล้มตอซังในภาคใต้Somroj Prakorbboon; สมโรจน์ ประกอบบุญ
2005เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดสู่เกษตรกรChutima Koshawatana; Kemchart Chaiyarat; Pichet Grudloyma; ชุติมา คชวัฒน์; เข็มชาติ ไชยราช; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา
2006เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาชลประทานโดยการใช้ระบบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตแบบบูรณาการNittaya Ruensuk; Kingkaew Kunket; Laddawan Kunnoot; Somroj Prakorbboon; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; นิตยา รื่นสุข; กิ่งแก้ว คุณเขต; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช; สมโรจน์ ประกอบบุญ; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง
2007พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิของจังหวัดแพร่ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)ณัชนพงศ์ วงศ์บุรี; พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตรกร นวลแก้ว; สุเทพ วังใน; สง่า โนจักร์; สถิต อินทราวุธ; สนอง พิมพ์น้อย; มนตรี ยาใจ; บุญยงค์ วรยศ
2005วันนี้การปลูกข้าวเปลี่ยนไปParinya Chinnoros; ปริญญา ชินโนรส
Showing results 2 to 20 of 20
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback