DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Land varieties"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 50
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003-03ข้าวพันธุ์เข็มทองSomreang Saeton; Somphong Chusiri; Prasit Srithongkaew; Thamrong Saengaroon; Peerapol Ratana; Rachanit Phanitchakit; Wattana Chanasongkarm; Petcharee Sengkim; Suthep Ritsawaeng; Rujira Preecha; Oychai Boonyanupong; Vachira Na Phattalung; Chareon Srisuwan; Mittra Sanwong; Patchaya Juthamart; Somkuan Onma; Boonsuk Soonliang; Suwara Pochanasomboon; Suwat Kunthongchan; Sayan Nuek; Sujin Kaewcheed; Vichian Pongsapan; สำเริง แซ่ตัน; สมพงษ์ ชูสิริ; ประสิทธิ์ ศรีทองแก้ว; ธำรง แสงอรุณ; พีรพล รัตนะ; รชนิศ พานิชกิจ; วัฒนา ชนะสงคราม; เพชรี เซ่งซิ้ม; สุเทพ ฤทธิ์แสวง; รุจิรา ปรีชา; อวยชัย บุญญานุพงศ์; วชิระ ณ พัทลุง; เจริญ ศรีสุวรรณ; มิตตรา แสนวงศ์; ปรัชญญา จูฑามาตย์; สมควร อ่อนมา; บุญสุข ซุ่นเลี่ยง; สุวรา โภชนสมบูรณ์; สุวัฒน์ ขุนทองจันทร์; สายัณห์ หนูเอก; สุจินต์ แก้วฉีด; วิเชียร พงศาปาน
2007ข้าวพันธุ์แรก: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงSomreang Saeton; สำเริง แซ่ตัน
2010ข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือตอนบนSivapong Naruebal; Sakul Moolkam; Nipon Boonme; Payapbhubes Markkool; Walaiporn Sanwong; Siraporn Chuea-auan; ศิวะพงศ์ นฤบาล; สกุล มูลคำ; นิพนธ์ บุญมี; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; วลัยพร แสนวงษ์; ศิราพร เชื้ออ้วน
2014ข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ใหม่ หอมกระดังงา PTNC09002-59Ekkarat Kaewnango; Nitit Saeng-arun; Somboun Suwanno; Amphon Thongchai; Krissana Sirirat; Samreung Saeton; Somsong Chotechuen; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Pakinee Akkaravessapong; Angsutorn Wasusun; Boon-na Nookong; Kantikan Plodplong; Arporn Suksawut; Khun Puttasakoon; Charoon Srisuwan; เอกราช แก้วนางโอ; นิธิศ แสงอรุณ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; อัมพร ทองไชย; กฤษณะ ศิริรัตน์; สำเริง แซ่ตัน; สมทรง โชติชื่น; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; อังศุธรย์ วสุสัณห์; บุญนะ หนูคง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; อาภรณ์ สุขสวัสดิ์; ขุน พุฒสกุล; จรูญ ศรีสุวรรณ
2005ข้าวเพื่อสุขภาพ: พันธุ์สังข์หยดพัทลุงSomreang Saeton; สำเริง แซ่ตัน
2011-06ข้าวหอมที่สูง "บือเนอมู"Satid Pinmanee; สาธิต ปิ่นมณี
2011-02ข้าวหอมที่สูง "บือเนอมู"Satid Pinmanee; สาธิต ปิ่นมณี
2010ข้าวเหนียวดำมีสีพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้ ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ (PTNC96004-49) ข้าวเหนียวดำหมอ (PTNC96051-37) ข้าวเหนียวดำต้นดำใบดำ (PTNC96071-39) และข้าวเหนียวแดงกรามแรด (PTNC96059-61)Nitis Saengaroon; Ratri Rattanasumnieng; Boon-na Nookong; Jarunt Thabthmthing; Charoon Srisuwan; Kantikan Plodplong; Somreang Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rajira Preecha; Orak Tongdej; Rachanij Panichakit; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Suniyom Taprab; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; จรูญ ศรีสุวรรณ; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุนิยม ตาปราบ
2009ข้าวเหนียวดำ หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากลJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2010ข้าวเหนียวมีสีพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้Nitit Saeng-arun; Ratee Ratanasamniang; Boon-na Nookong; Charan Tabtimtong; Kantikan Plodplong; Charoon Srisuwan; Samreung Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Orak Tongdej; Rachanit Panichkij; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Suniyom Taprab; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; จรูญ ศรีสุวรรณ; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุนิยม ตาปราบ
2009ไข่มดริ้น (NSRC95001-1-3) ข้าวท้องถิ่นเมืองนครSayan nooake; Wattana Posiri; Samreung Saeton; Ratee Ratanasamnieng; Rachanig Panitcmkit; Uaichai Boonyanupong; Rujira Preecha; Petcharee Sengsim; Yupin Rammanee; สายัณห์ หนูเอก; วัฒนา โพธิ์ศิริ; สำเริง แซ่ตัน; ราตรี รัตนสำเนียง; รชนิศ พานิชกิจ; อวยชัย บุญญานุพงศ์; รุจิรา ปรีชา; เพชรี เซ่งซิ้ม; ยุพิน รามณีย์
2003ความหลากหลายของธาตุเหล็กในข้าวพันธุ์พื้นเมืองPattama Sirithunya; Yuttana Khaosumain; Orapin Watanesk; Theerayut Toojinda; ปัทมา ศิริธัญญา; ยุทธนา เขาสุเมรุ; อรพิน วัฒเนสก์; ธีรยุทธ ตู้จินดา
2012-12ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของไทยจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Krittika Kaewchumnong; Singtoe Boonrotpong; Sakiya molor; กฤติกา แก้วจำนง; สิงโต บุญโรจน์พงศ์; ซากียะ มอลอ
2012-12ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Satian Chunta; Preecha Prathepha; Boonrat Jongdee; เสถียร ฉันทะ; ปรีชา ประเทพา; บุญรัตน์ จงดี
2010คุณภาพเมล็ดและโภชนาการของข้าวพันธุ์ดีและข้าวพื้นเมืองภาคใต้Rujira Preecha; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Wacharee Sukwiwat; รุจิรา ปรีชา; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์
2011คุณภาพเมล็ดและโภชนาการของข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้Rujira Precha; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Chuepan; Watcharee Sukvivat; รุจิรา ปรีชา; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์
2014โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนในภาคใต้: การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นเมืองให้บริสุทธิ์Somreang Saeton; Wattana Posiri; Rachanit Panickij; Somboon Suwanno; Rujira Preecha; Chanasirin Klinmanee; Kwanjai Kodchapakdee; Saowanee Sribua; สำเริง แซ่ตัน; วัฒนา โพธิ์ศิริ; รชนิศ พานิชกิจ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; รุจิรา ปรีชา; ชนสิริน กลิ่นมณี; ขวัญใจ คชภักดี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2011ซิวเกลี้ยง ข้าวไร่เฉพาะถิ่นจังหวัดเลยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Duangjai Suriyaarunroj; Pisan Konghakod; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Werasak Homsombat; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิศาล กองหาโคตร; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
2014-03ซิวแดง: ข้าวเหนียวท้องถิ่นPhannee Chitta; พรรณี จิตตา
2003ฐานข้อมูลบันทึกลักษณะของข้าวโพดเทียน-ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์นำเข้าWilaiwan Promkum; Sukapong Vayuparp; Peaingpen Sarawat; Teerasak Manupeerapan; Boonguer Poosri; วิไลวรรณ พรหมคำ; สุขพงษ์ วายุภาพ; เพียงเพ็ญ ศรวัติ; ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์; บุญเกื้อ ภูศรี
Showing results 21 to 40 of 50
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback