DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Organic agriculture"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 37 of 37
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2006ข้าวอินทรีย์ที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครPhiboonwat Youngsook; พิบูลวัฒน์ ยังสุข
2010ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตนาชลประทานApichart Lawanprasert; Nittaya Ruensuk; Supaporn Junbuathong; Sumran Inthalang; Chawalit Handee; Wasana Inthalang; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; นิตยา รื่นสุข; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สำราญ อินแถลง; ชวลิต หาญดี; วาสนา อินแถลง
2000ความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนPhiboonwat Youngsook; พิบูลวัฒน์ ยังสุข
2007ความยั่งยืนของข้าวอินทรีย์สุรินทร์: บนเส้นทางมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรRonnachai Changsri; Kunnika Naklang; Parkpian Arunyanart; Nongrat Nilpanit; Luechai Arayarungsarit; Narawoot Piyachoatskulchai; Prasert Vooticumpee; Chirapha Phutthawong; Somphong Sukkhet; Thani Chuenban; รณชัย ช่างศรี; กรรณิกา นากลาง; พากเพียร อรัญนารถ; นงรัตน์ นิลพานิชย์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์; จิรภา พุทธวงศ์; สมพงษ์ สุขเขตต์; ธานี ชื่นบาน
2009โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย-
2002โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการวัชพืชในนาข้าวประสาน วงศาโรจน์; ปัญญา ร่มเย็น
2010บทบาทของหินฟอสเฟท (Phosphate Rock, PR) ในการผลิตข้าวโพดแบบอินทรีย์Sukum Chotechaungmanirat; Paweena Thongluang; สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์; ปวีณา ทองเหลือง
2010ผลการใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อผลผลิตข้าวโพดหวานAnna Saimaneerat; Sukum Chotechaungnanirat; Pojjanee Supamongkol; แอนนา สายมณีรัตน์; สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์; พจนีย์ สุภามงคล
2007ผลของความหนาแน่นและอายุกล้า ต่อขนาดของต้นกล้าและการทำลายของศัตรูข้าวระยะหลังปักดำในการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักข้าวอินทรีย์Piyapan Srikoom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2006ผลของสารชีวินทรีย์และสารสกัดจากพืชต่อแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอินทรีย์Pitapan Srikoom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2013ระบบการผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัย: กรณีศึกษา สวนสลัดจันทร์ดาว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นSiriwach Suansawat; Nongluck Suphanchaimat; สิริวัชร์ สวนสวัสดิ์; นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์
2009-05รู้จักเชื้อบีที (Bt.) มีแล้วควรใช้อย่างไรให้ได้ผลดีในเกษตรอินทรีย์Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand); Cherd Chooyoung; เชิด ชูยัง
2013แรงจูงใจและผลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ บ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นKrailert Taweekul; ไกรเลิศ ทวีกุล
2005วันนี้การปลูกข้าวเปลี่ยนไปParinya Chinnoros; ปริญญา ชินโนรส
2012-12สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์Kittima Triratanasirichai; Saroat Rawdkuen; กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย; สาโรจน์ รอดคืน
2012-12อายุเก็บเกี่ยวและวิธีการล้มตอซังที่เหมาะสมในการปลูกข้าวอินทรีย์ล้มตอซังMontana Ruchirasak; Charan Thongjue; Somjai Nupaung; มนทนา รุจิระศักดิ์; จรัญ ทองเจือ; สมใจ หนูผึ้ง
2012-12อิทธิพลของวิธีการย้ายกล้าในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์Tiravut Larptrakul; Sudarut Tripetchkul; Saengchai Akepratumchai; Songpon Koonsrisuk; ธีรวุฒิ ลาภตระกูล; สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล; แสงชัย เอกประทุมชัย; ทรงพล คูณศรีสุข
Showing results 21 to 37 of 37
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback