DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Organic agriculture"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 5 to 24 of 37
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในทางการเกษตรSunee Chatsiriyingyong; Suchint Simaraks; Anan Polthanee; สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง; สุจินต์ สิมารักษ์; อนันต์ พลธานี
2007การจัดการธาตุอาหารหลักในการปลูกข้าวอินทรีย์Nithas Siddhiwong; Chitrakorn Nuankaew; Sakul Moolkam; Sompis Mairiang; Siree Suwanketnikom; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จิตรกร นวลแก้ว; สกุล มูลคำ; สมพิศ ไม้เรียง; สิรี สุวรรณเขตนิคม
2006การจัดการพืชบำรุงดินอย่างเหมาะสมในนาข้าวอินทรีย์Kunnika Naklang; Waraporn Wongboon; Yothin Konboon; Prasert Chaiwat; Ronnachai Changsri; กรรณิกา นากลาง; วราภรณ์ วงศ์บุญ; โยธิน คนบุญ; ประเสริฐ ไชยวัฒน์; รณชัย ช่างศรี
2014-03การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์Kritkamol Paothong; Apichat Lawanpasert; Nittaya Ruensuk; กฤษณ์กมล เปาทอง; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; นิตยา รื่นสุข
2011การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์Anan Polthanee; Vidhaya Trelo-Ges; Arunee Promkhambut; อนันต์ พลธานี; วิทยา ตรีโลเกศ; อรุณี พรมคำบุตร
2005การทำลายของศัตรูข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์เมื่อใช้ปุ๋ยพืชสดที่อัตราต่าง ๆApichart Lawanprasert; Somsak Thongdeethae; Kingkaew Kunket; Banyong Nicharat; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สมศักดิ์ ทองดีแท้; กิ่งแก้ว คุณเขต; บรรยง นิชรัตน์
2007การปลูกข้าวสาลีคามุตอินทรีย์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับตลาดสหภาพยุโรปThongma Manakul; Prateep Pintanon; Premrudee Pintaya; Piroj Chotinisakorn; Nipon Boonmee; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; Sutira Moolsri; Suwit Moolsri; Sivapong Nareubal; ทองมา มานะกุล; ประทีป พิณตานนท์; เปรมฤดี ปินทยา; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; นิพนธ์ บุญมี; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; สุธีรา มูลศรี; สุวิทย์ มูลศรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล
2012การเปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืชในการผลิตอ้อยอินทรีย์Nattaya Kalaphakdee; Artasit buntoom; นาตยา กาฬภักดี; อรรถสิทธิ์ บุญธรรม
2006การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง สู่การรับรองคุณภาพสำเริง แซ่ตัน; ประสิทธิ์ ศรีทองแก้ว; ขวัญใจ คชภักดี; อมรศักดิ์ แววศักดิ์
2005การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์และการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ปีที่ 1: การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ปล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกรPatcharee Saenjan; Niwat Luangchaisri; Anan Polthanee; Duangsamorn Tulaphitak; พัชรี แสนจันทร์; นิวัติ เหลืองชัยศรี; อนันต์ พลธานี; ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
2007การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์และการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ปีที่ 2: การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดโดยหว่านเมล็ดถั่วเขียวพร้อมเมล็ดข้าวPatcharee Saenjan; Duangsamorn Tulaphitak; Niwat Luangchaisri; Anan Polthanee; พัชรี แสนจันทร์; ดวงสมร ตุลาพิทักษ์; นิวัติ เหลืองชัยศรี; อนันต์ พลธานี
1999การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์เขตภาคเหนือตอนบนBoondit Varinruk; Nopharat Muangprasert; Prissana Hanwiriyapan; Sivapong Nareubal; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล
2008การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนPiyapan Srikoom; Jittrakorn Nuankaew; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Preeda Siangyai; Pansak Keanhom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; จิตรกร นวลแก้ว; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; ปรีดา เสียงใหญ่; พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2008การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือKunnika Naklang; Piboonwat Youngsuk; Sukkawittaya Pasopa; Prathai Kenlueam; Chanin Pesatcha; Pesat Luad-ngern; กรรณิกา นากลาง; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สุขวิทยา ภาโสภะ; ประทาย เคนเหลื่อม; ชนินทร์ เภสัชชา; เภสัช ลวดเงิน
2014ข้าวลืมผัวจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์: เทคโนโลยีการผลิตข้าวลืมผัวAcharaporn Na Lampang Noenplab; Kawaporn Phumchoei; Apichart Noenplab; Pongsa Sukserm; Rattapong Meekun; Silawan Chandharabutra; Titima Khantiyawit; Supattana Bureerat; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ควพร พุ่มเชย; อภิชาติ เนินพลับ; พงศา สุขเสริม; รัฐพงศ์ มีกุล; ศิลาวัน จันทรบุตร; ธิติมา ขันติยวิชย์; สุพัฒนา บุรีรัตน์
2005ข้าวอินทรีย์ที่แม่ลานThomrong Saengaroon; ธำรง แสงอรุณ
2006ข้าวอินทรีย์ที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครPhiboonwat Youngsook; พิบูลวัฒน์ ยังสุข
2010ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตนาชลประทานApichart Lawanprasert; Nittaya Ruensuk; Supaporn Junbuathong; Sumran Inthalang; Chawalit Handee; Wasana Inthalang; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; นิตยา รื่นสุข; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สำราญ อินแถลง; ชวลิต หาญดี; วาสนา อินแถลง
2000ความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนPhiboonwat Youngsook; พิบูลวัฒน์ ยังสุข
2007ความยั่งยืนของข้าวอินทรีย์สุรินทร์: บนเส้นทางมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรRonnachai Changsri; Kunnika Naklang; Parkpian Arunyanart; Nongrat Nilpanit; Luechai Arayarungsarit; Narawoot Piyachoatskulchai; Prasert Vooticumpee; Chirapha Phutthawong; Somphong Sukkhet; Thani Chuenban; รณชัย ช่างศรี; กรรณิกา นากลาง; พากเพียร อรัญนารถ; นงรัตน์ นิลพานิชย์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์; จิรภา พุทธวงศ์; สมพงษ์ สุขเขตต์; ธานี ชื่นบาน
Showing results 5 to 24 of 37
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback