DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Paddy soil"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 45
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2000การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการปลูกข้าวโดยการใช้กากสะเดาร่วมกับปุ๋ยเคมีHansa Khunathai; Jaturong Pipatpiriyanon; Somsak Tochantuek; Banjong Hemthanonda; หรรษา คุณาไท; จตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สมศักดิ์ โตจันทึก; บรรจง เหมทานนท์
2008การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทรายWiwat Ingkapradit; Chaturong Pipatpiriyanon; Win-u Wong-ubon; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิญญู วงศ์อุบล
2008การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทรายWiwat Ingkapradit; Jaturong Pipatpiriyanon; Win-U Wong-Ubon; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิญญู วงศ์อุบล
2005การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์และการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ปีที่ 1: การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ปล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกรPatcharee Saenjan; Niwat Luangchaisri; Anan Polthanee; Duangsamorn Tulaphitak; พัชรี แสนจันทร์; นิวัติ เหลืองชัยศรี; อนันต์ พลธานี; ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
1999การเพิ่มอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินนาโดยการไถกลบฟางหลังเก็บเกี่ยวข้าวในดินชุดโคกสำโรงและชุดร้อยเอ็ดHansa Khunathai; Chob Kanareugsa; Tawachai Na Nagara; Jaturong Pipatpiriyanon; Somporn Choonluechanon; Somsak Tochantuek; Banjong Hemthanonda; หรรษา คุณาไท; ชอบ คณะฤกษ์; ธวัชชัย ณ นคร; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สมพร ชุณหลือชานนท์; สมศักดิ์ โตจันทึก; บรรจง เหมทานนท์
2007การฟื้นฟูสภาพดินนาหลังน้ำลดเพื่อการปลูกข้าวสิริมา ปั้นศิริ; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; สุกัญญา กองเงิน
2012-04การวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำและธาตุอาหารข้าวหลังการปรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่ เป็นนาขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชันApiwat Hantanapong; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์
1997การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ระยะยาวในนาข้าว จังหวัดสุรินทร์Yaovapa Hasathon; Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; Siree Suwanketnikom; เยาวพา หัสธน; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล; สิรี สุวรรณเขตนิคม
2013-06ความก้าวหน้าการผนวกยีนความต้านทานโรคไหม้ ดินเค็ม และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลUraiwan Kotchasatit; Poonsak Mekwatanakarn; Jirapong Jairin; Duangjai Suriya-arunroj; Varapong Chamarerk; Anuchart Kotchasatit; Krissana Sattyakul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2011-03ความสมดุลของธาตุอาหารพืชในนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนาโดยใช้ค่าความสมดุลของธาตุอาหารพืชเป็นตัวชี้วัดYothin Konboon; Prasert Chaiwat; Suda Sripodok; โยธิน คนบุญ; ประเสริฐ ไชยวัฒน์; สุดา ศรีโปฎก
2003ความสมดุลของธาตุอาหารพืชในนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนาโดยใช้ระดับความสมดุลของธาตุอาหารพืชเป็นตัวชี้วัดYothin Konboon; Suda Sripodok; Prasert Chaiwat; โยธิน คนบุญ; สุดา ศรีโปฎก; ประเสริฐ ไชยวัฒน์
1997ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในระบบข้าว-ถั่วเหลือง จากการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซี่ยมในรูปแบบต่าง ๆ ในเขตชลประทาน จ.ขอนแก่นJirapong Prasittikhet; Wittaya Seetanun; Sangob Krisanasuwan; Somjit Khonthasuvon; จิรพงษ์ ประสิทธิเขตร; วิทยา ศรีทานันท์; สงบ กฤษณะสุวรรณ; สมจิต คันธสุวรรณ
2008ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวนาปรังที่ปลูกในนาดินเหนียวภาคกลางPreecha Chumpangern; Surapol Chatuporn; Nittaya Ruensuk; Wassana Inthaleang; Chalermchat Leuchaikam; ปรีชา จำปาเงิน; สุรพล จัตุพร; นิตยา รื่นสุข; วาสนา อินแถลง; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
2012-12ผลการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและน้ำต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำเหนียวพันธุ์พื้นเมืองNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Wannapa Kamtuy; Benjavan Rerkasem; Sananee Jamjod; Nattinee Phatarakul; Chanakan Prom-u-thai; วรรณภา กำถ้วย; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม; ศันสนีย์ จำจด; ณัฏฐิณี ภัทรกุล; ชนากานต์ เทโบลด์ พรมอุทัย
2012-12ผลของการไม่ไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวในสภาพดินเค็มNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Konkanok Phoudpho; Supasith Sithapanich; Wimonan Kanket; Pornthip Srimongkol; Chalermpol Kerdmani; กรกนก เภาโพธิ์; ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช; วิมลนันท์ กันเกตุ; พรทิพย์ ศรีมงคล; เฉลิมพล เกิดมณี
2011ผลของซัลเฟตและยูเรียต่อการผลิตก๊าซมีเทนในดินนาภายใต้สภาพการบ่มดินในห้องปฏิบัติการPatcharee Senjaen; Sophoanrith Ro; Thepparit Tulaphitak; พัชรี แสนจันทร์; โสภณฤทธิ์ โร; เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
2012-12ผลของวัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในนาข้าวPuthipol Sirimool; Wimonan Kanket; Pornthip Srimongkol; Supasith Sithapanich; พุทธิภณ ศิริมูล; วิมลนันทน์ กันเกตุ; พรทิพย์ ศรีมงคล; ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
2012-12ผลของวิธีการเตรียมดินและวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวPornthip Srimongkol; Suphasit Sithapanich; Wimolnan Kanket; พรทิพย์ ศรีมงคล; ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช; วิมลนันทน์ กันเกตุ
1999ผลของโสนและปุ๋ยไนโตรเจนต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวในดินนาชุดนครปฐมMontian Chinda; Somsak Luangsirorat; Sanaey Rurkviree; มณเฑียร จินดา; สมศักดิ์ เหลืองศิโรรัตน์; เสน่ห์ ฤกษ์วีรี
2012-12ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ดApiwat Sittipinyaphat; Oomra Cheunghom; อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์; อุมรา เชิงหอม
Showing results 21 to 40 of 45
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback