DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Rainfed farming"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 40
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2008การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สำหรับนาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; บุญรัตน์ จงดี
2005การยกระดับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อาศัยน้ำฝนจังหวัดพิษณุโลกThumrong Chuaycharoen; Somchai Boonpradub; Morakot Aksornsawad; ธำรง ช่วยเจริญ; สมชาย บุญประดับ; มรกต อักษรสวัสดิ์
2008การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกข้าวนาน้ำฝนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชSurajit Phuphak; Bas Bouman; สุรจิต ภูภักดิ์; บาส เบาว์แมนน์
2008การวิจัย Aerobic rice สำหรับนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; Pisarn Konghakote; Sommai Lertna; Bas Bouman; บุญรัตน์ จงดี; พิศาล กองหาโคตร; สมหมาย เลิศนา; Bas Bouman
2009ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PSL95120-28-5-R-RApichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Doungorn Ariyapruek; Chutiwat Wannasai; Pongsa Sukserm; Jaturong Pipatpiriyanon; Supavinee Suangtho; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; พงศา สุขเสริม; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สุภาวิณี สวงโท
2011-02ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือตอนบนPayapbhubes Markkool; Poj Watjanaphum; Walaiporn Sanwong; Preeda Seangyai; Jittakorn Nuankaew; Kanjana Piboon; Punnipa Yajai; Adul Sittiwong; Sakul Mulkum; Premrudee Pintaya; Pairoj Chotinisakorn; Siwapong Narubarn; Nongnut Pradits; Suteera Mulsri; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; พจน์ วัจนะภูมิ; วลัยพร แสนวงษ์; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตกร นวลแก้ว; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; อดุลย์ สิทธิวงศ์; สกุล มูลคำ; เปรมฤดี ปินทยา; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; ศิวพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; สุธีรา มูลศรี
2003ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดี PSL92147-1-2-4-1Somdet Immark; สมเดช อิ่มมาก
1984ความลึกและความหนาแน่นของรากข้าวโพดและข้าวฟ่างในสภาพเกษตรอาศัยน้ำฝนThanom Klodpeng; Charoon Sukasame; Chaiyawoot Nimmalungkul
1999เครื่องมือวัดความต้านทานต่อแรงดึงรากเพื่อใช้ศึกษาระบบรากข้าวในสภาพนาน้ำฝนGrienggrai Pantuwan; Surapong Sakarung; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; สุรพงษ์ สาคะรัง
2003โครงการพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเด็ดเชาวน์ ไกรสรกุล
2002โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวในนิเวศต่าง ๆนิวัติ เจริญศิลป์
2002โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีลดการไถพรวนในระบบการปลูกข้าวนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
2011โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบน ปี 2551-2553Nithas Sidhiwong; Piyapan Srikoom; Payappubes Markkul; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Walaiporn Sanwong; Preeda Siangyai; Jittakorn Nuankaew; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Pitchatorn Ruangdet; Nongnuch Pradit; Sivapong Narubal; Rattapong Meekul; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; วลัยพร แสนวงษ์; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตกร นวลแก้ว; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; พิชชาทร เรืองเดช; นงนุช ประดิษฐ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล; รัฐพงษ์ มีกุล
2002โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; วาสนา วรมิศร์; บุญรัตน์ จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สมเดช อิ่มมาก; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สำเริง แซ่ตัน
2006-09ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคกลางต่อโรคใบสีส้มKasem Soontrajan; Wasana Panpeng; Satit Tayapat; เกษม สุนทราจารย์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; สาธิต ทยาพัชร
2000ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanphichitwitthaya; Eakkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Sukkawittaya Pasopa; Suwat Jearakongman; Sommit Thapthim; Phiboonwat Youngsook; Sawang Rotjanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjit Khonthasuvon; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2003พันธุ์ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีในสภาพแห้งแล้งChaluai Bunwit; ฉลวย บุญวิทย์
2011-03พันธุ์ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีในสภาพแห้งแล้งChaluai Bunwit; ฉลวย บุญวิทย์
2002สภาพนิเวศเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือPhrek Gypmantasiri; Kusol Thong-ngarm; Budsara Limnirankul; Anan Polthanee; Wasana Phalaraksh; Rut Akkasaeng; Vidhaya Trelo-ges; Somjai Srila; Aphisak Faithokham; Boonrat Jongdee; Kriangkrai Phanwan; พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ; กุศล ทองงาม; บุศรา ลิ้มนิรันด์กุล; อนันต์ พลธานี; วาสนา ผลารักษ์; รัช อรรคแสง; วิทยา ตรีโลเกศ; สมใจ ศรีหล้า; อภิศักดิ์ ไฝทอคำ; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
2013อิทธิพลด้านการจัดการต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียว ในจังหวัดมหาสารคามOrawan Srisompun; Suparat Chitchamnong; Sakunkarn Simla; Naris Sinsiri; Wantana Sinsiri; อรวรรณ ศรีโสมพันธ์; ศุภรัตน์ จิตต์จำนง; สกุลกานต์ สิมลา; นริศ สินศิริ; วรรทณา สินศิริ
Showing results 21 to 40 of 40
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback