DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Yield components"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 67
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2545Somchai Lim-aroon; Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpoksub; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร
2004การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2546Somchai Lim-aroon; Sodsai Changsaluk; Sumran Srichomporn; Kosol Kirdpoksub; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; สำราญ ศรีชมพร; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร
2006-09การทดสอบเสถียรภาพผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในสภาพแวดล้อมต่างกัน l. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีRachot Panpitpate; Suniyom Taprab; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; สุนิยม ตาปราบ
2001-11การทดสอบหาระยะเวลา อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกรNiwat Srichareon; Laddawan Kunnoot; Oopatam Oonjai; Nipon Krobpetch; นิวัติ เจริญศิลป์; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช; อุปถัมภ์ อุ่นใจ; นิพนธ์ กรอบเพชร
2012การประเมินพันธุ์อ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนNattapat Khumla; Pracha Thumthong; Kanokthip Lertprasertrat; Raweewan Chuekittisak; Sarewat Jattupornpong; Somnuk Kongtian; Manit Suknimit; นัฐภัทร์ คำหล้า; ประชา ถ้ำทอง; กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์; รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์; เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์; สมนึก คงเทียน; มานิตย์ สุขนิมิตร
2003การประเมินสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวน้ำลึกChitnucha Buddaboon; Niwat Chareonsilp; ชิษณุชา บุดดาบุญ; นิวัติ เจริญศิลป์
2006-09การเปรียบเทียบผลผลิตและการประเมินลักษณะทางการเกษตรของข้าวลูกผสมจาก IRRISupaporn Janbuathong; Surapong Potipibool; Suniyom Taprab; Leuchai Arayarungsarit; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Orapin Watanesk; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อาระรังสฤษฎ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; อรพิน วัฒเนสก์
2006-09การเปรียบเทียบผลผลิตและประเมินลักษณะการเกษตรของข้าวลูกผสมในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีSupaporn Janbuathong; Bang-on Thammamisorn; สุภาพร จันทร์บัวทอง; บังอร ธรรมสามิสรณ์
2005การเปรียบเทียบลักษณะทางการเกษตรบางประการ ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดหวานลูกผสม 6 พันธุ์Ratchata Tonwitowat; Boonroom Kirdnihla; Suwan Punjoahjong; รัชตา ทนวิทูวัตร; บุญโรม เกิดในหล้า; สุวรรณ พันธุ์เจาะจง
2012-12การลดระดับความรุนแรงของโรคขอบใบแห้งของข้าวโดยวิธีผสมผสานในนาชลประทานภาคเหนือตอนล่างDuangkamol‎ Boonchuay; Anakkapon Boonchuay; Sanae Kotcharat; ดวงกมล บุญช่วย; อนรรฆพล บุญช่วย; เสน่ห์ คชรัตน์
2003การวิจัยและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์Surapong Prasitwattanaseree; Somrak Noradechanon; Pichet Grudloyma; Kanlaya Papintu; Manoon Pumklom; สุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี; สมรัก นรเดชานนท์; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา; กัลยา ภาพินธุ; มนูญ พุ่มกล่อม
2003การศึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาโดยลดการไถพรวนในเขตจังหวัดพิษณุโลกWerasak Kerdsang; Somchai Boonpradub; Umporn Suwunnamek; วีระศักดิ์ เกิดแสง; สมชาย บุญประดับ; อัมพร สุวรรณเมฆ
2004การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KBSC 303 และ KBSC 304Supranee Ngamprasitthi; Surapol Chowchong; Anna Saimaneerat; Sangkhae Nawanich; สุปราณี งามประสิทธิ์; สุรพล เช้าฉ้อง; แอนนา สายมณีรัตน์; แสงแข น้าวานิช
2012-12การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อผลผลิตข้าวไร่ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่านWalailuk Phatwibul; Srisak Thani; Thiranan Taengthong; Mayuree Junsaytong; Phongphan Ek-arvoot; Rirtee Leuhong; วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์; ศรีศักดิ์ ธานี; ธีรนันท์ แตงทอง; มยุรี จันทร์สายทอง; ผ่องพรรณ เอกอาวุธ; ฤทธี ลือโฮ้ง
2011การหาค่าสัมประสิทธ์ทางพันธุกรรมของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Soybean Model สำหรับถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60Walaiporn Sasiprapa; Wirasak Tepchan; Raweewan Cheukittisak; Wibharat Damrikhemtakul; Nicha Pothong; วลัยพร ศะศิประภา; วิระศักดิ์ เทพจันทร์; รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์; วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล; ณิชา โป๋ทอง
2011การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จำแนกและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอกArada Masari; Paveena Chaiwan; Veerana Sinsawat Forrer; Sumana Ngampongsai; Suwimol Thanomsub; Chutima Koshawatana; Udomwit Vaydhayakarn; Somjai Kowsurat; Sak Pengpol; Thewa Maolanon; อารดา มาสริ; ปวีณา ไชยวรรณ์; วีรณา สินสวัสดิ์ ฟอเรอร์; สุมนา งามผ่องใส; สุวิมล ถนอมทรัพย์; ชุติม คชวัฒน์; อุดมวิทย์ ไวทยาการ; สมใจ โควสุรัตน์; ศักดิ์ เพ่งผล; เทวา เมาลานนท์
2011การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จำแนกและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียว และถั่วป่าในสกุล Vigna ชุดปี 2552Sumana Ngampongsai; Veerana Sinsawat Forrer; Fongsen Yang; Suwimol Thanomsub; Arada Masari; Somjai Kowsurat; Udomwit Vaydhayakarn; Chutima Koshawatana; Sak Pengpol; Thewa Maolanon; สุมนา งามผ่องใส; วีรณา สินสวัสดิ์ ฟอเรอร์; ฟองเซ่น ยาง; สุวิมล ถนอมทรัพย์; อารดา มาสริ; สมใจ โควสุรัตน์; อุดมวิทย์ ไวทยการ; ชุติมา คชวัฒน์; ศักดิ์ เพ่งผล; เทวา เมาลานนท์
2013ข้าวเจ้านาสวนนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นต้านทานแมลงบั่ว: PRE01017-10-1-1-1Kakanang Punyalue; Preeda Siangyai; Adul Sittiwong; Kanjana Piboon; Pitchanan Kanghae; Punnipa Yajai; Siwapong Narubarn; Nongnuch Pradit; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Premruedee Pintaya; Payapbhubes Markkool; Chitakorn Nuankaew; Silawan Chantarabut; คคนางค์ ปัญญาลือ; ปรีดา เสียงใหญ่; อดุลย์ สิทธิวงศ์; กาญจนา พิบูลย์; พิชญ์นันท์ กังแฮ; พันนิภา ยาใจ; ศิวพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; สกุล มูลคำ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; เปรมฤดี ปินทยา; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; จิตกร นวลแก้ว; ศิลาวัน จันทรบุตร
2013ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2Suniyom Taprab; Apichart Lawanprasert; Supaporn Junbuathong; Kanchana Klakhaeng; Prakobkit Dangthaisong; Supavinee Suongtoe; Bang-on Thammasamisorn; Manika Nio-Aium; Prachack Lengbumrung; Reunreudee Kaewcheenchai; Vasana Panpeng; Chalermkwan Chimwai; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Adul Krisawadee; Warin Srithad; Wanlapa Tepinta; สุนิยม ตาปราบ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กาญจนา กล้าแข็ง; ประกอบกิจ ดังไธสง; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; มานิกา น้อยเอี่ยม; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อดุลย์ กฤษวะดี; วารินทร์ ศรีถัด; วัลภา เตปินตา
2011ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่สายพันธุ์ PTNC96004-49 ข้าวเหนียวดำหมอสายพันธุ์ PTNC96051-37 ข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้Nitit Saeng-arun; Somboun Suwanno; Boon-na Nookong; Jaran Tubtimtung; Kantikan Plodplong; Charoon Srisuwan; Samreung Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Orak Tongdej; Rachanit Panichkij; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; นิธิศ แสงอรุณ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; จรัญ ทับทิมทอง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; จรูญ ศรีสุวรรณ; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน
Showing results 21 to 40 of 67
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback