DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Yield components"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 3 to 22 of 73
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-03IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Artitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichanan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
2011KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Charin Kaewkhumcheng; Attapol Suwanwong; Akkasith Sakulkoo; Jaranjit Phengrat; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Nittaya Patcharanu; Wilaiwan Wongpa; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Orasa Wongkasem; Winichon Khun-olarn; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Pharichart Khongsuwan; Sommai Lertna; Duangjai Suriyaarunroj; Phitsanu Hintang; สมใจ สาลีโท; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; จรัญจิต เพ็งรัตน์; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; นิตยา พัชรานุ; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อรสา วงศ์เกษม; วินิชน ขันโอราฬ; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; ปริชาติ คงสุวรรณ; สมหมาย เลิศนา; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิษณุ หินตั้ง
1983Response to plant spacing of K.U. hybrid 2301 corn grown at different soil fertility levelsAmnat Suwanarit; Chairerk Suwannarat; Sukum Chotechuangmanirat
2011SKNC07013: ข้าวเหนียวพื้นเมืองคุณภาพดีเฉพาะถิ่นพันธุ์กอเดียวWeerasak Hormsombut; Sukanya Kranto; Boonrat Jongdee; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; สุกัญญา กรานโต; บุญรัตน์ จงดี
1989Study on harvesting time of Hawiian sugar super sweet cornSumitra Pinthongkum; Daen Fusang; Suvit Pinthongkum; Prawit Puddhanon
1989Vegetable corn field testSumitra Pinthongkum; Songsuk Na-Chiangmai; Sakol Petchmanee; Pornsak Duangpudtan; Suwit Klangkulya; Prawit Puddhanon
2007การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT06001HNittaya Ruensuk; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; นิตยา รื่นสุข; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง
2008การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT06001HNittaya Ruensuk; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; นิตยา รื่นสุข; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง
2007การจัดการธาตุอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ข้าวเจ๊กเชยNittaya Ruensuk; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthalaeng; นิตยา รื่นสุข; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง
2012-12การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และปริมาณไนโตรเจนของข้าวสังข์หยดพัทลุงNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Somporn Kamyot; สมพร คำยศ
1999การใช้ปุ๋ยทางดินร่วมกับการพ่นปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยเกร็ดสูตรต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตข้าวจาปอนิก้า ในเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราชJintana Hasavayukun; Chob Kanareugsa; Jaturong Pipatpiriyanon; Wichian Potip; จินตนา หัสวายุกุล; ชอบ คณะฤกษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิเชียร โพธิ์ทิพย์
2012-12การใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยสั่งตัดในการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ด้วยระบบน้ำน้อยWipa Homhaul; Narumol Kritsadi; Sudarat Kaewkam; Kiatisak Loongka; วิภา หอมหวล; นฤมล กฤษดี; สุดารัตน์ เขียวคำ; เกียรติศักดิ์ ลุงคะ
2006การใช้องค์ประกอบผลผลิตในการคัดเลือกข้าว Super RiceWorawit Panitchapat; Eksanguan Chuvisitkul; Opas Worawat; วรวิทย์ พาณิชพัฒน์; เอกสงวน ชูวิสิฐกุล; โอภาส วรวาท
1986การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตที่ลดลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อขาดน้ำในช่วงระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ กันศจี เจริญยิ่ง; เฉลิมชาติ วงศ์วุฒิสาโรช; ยงยศ สุภาศักดิ์; ฉวีวรรณ วิขัมภประหาร; ธีรพล ตั้งสมบุญ; ศุภชัย มโนการ; ทัศนีย์ ศุภธารา; ประยงค์ นิติเกตุโกศล; เฉลิมเทพ รัตนประยูร
2003การทดสอบข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ดีเด่นในไร่กสิกร ปี 2545Somchai Lim-aroon; Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpoksub; Samran Srichomporn; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สำราญ ศรีชมพร; สมชาย โพธิสาร
2011การทดสอบความชอบในการเข้าทำลายของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius F.) บนมันเทศพันธุ์ต่างๆJarongsak Pumnuan; On-uma Rungnoi; Lampan Khurnpoon; จรงค์ศักดิ์ พุมนวน; อรอุมา รุ่งน้อย; ลำแพน ขวัญพูล
2004การทดสอบพันธ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2546Somchai Lim-aroon; Sodsai changsaluk; Kosol Kirdpoksub; Samran Srichomporn; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สำราญ ศรีชมพร; สมชาย โพธิสาร
2003การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2545Somchai Lim-aroon; Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpoksub; Samran Srichomporn; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สำราญ ศรีชมพร; สมชาย โพธิสาร
2004การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานกับระยะปลูกในไร่กสิกร ปี 2546Somchai Lim-aroon; Sodsai Changsaluk; Sumran Srichomporn; Kosol Kirdpoksub; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; สำราญ ศรีชมพร; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร
2003การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2545Somchai Lim-aroon; Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpoksub; Somchai Potisan; สมชัย ลิ่มอรุณ; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร
Showing results 3 to 22 of 73
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback