DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Yield increases"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 2 to 19 of 19
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2013การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดเพชรบุรีSatit Tayapat; Saowaluck Arom; Tanadun Chuenmathunpaijit; สาธิต ทยาพัชร; เสาวลักษณ์ อารมณ์; ธนดุลย์ ชื่นมาธูรไพจิตร
2005การเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่ในสภาพพื้นที่ปลูกที่มีความสูงต่างๆ กันPrapatsorn Riyaphan; ประภัสสร ริยาพันธ์
1986การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตเกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
1999การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานเพิ่มผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองในดินร่วนปนทรายPrasert Songmuang; Chayong Nammuang; Somsak Tochantuek; Banjong Hemthanonda; Nopporn Supapoj; ประเสริฐ สองเมือง; ชยงค์ นามเมือง; สมศักดิ์ โตจันทึก; บรรจง เหมทานนท์; นพพร สุภาพจน์
1999การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาในการปลูกข้าวโดยการใช้กากสะเดาร่วมกับปุ๋ยเคมีHansa Khunathai; Chob Kanareugsa; Jaturong Pipatpiriyanon; Somsak Tochantuek; Banjong Hemthanonda; หรรษา คุณาไท; ชอบ คณะฤกษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สมศักดิ์ โตจันทึก; บรรจง เหมทานนท์
2012การปลูกพืชสลับในไร่อ้อยเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือPutchanee Arpornrat; Usa Jakrarat; พัชนี อาภรณ์รัตน์; อุษา จักราช
1999การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตและยูเรียใส่สลับเป็นปุ๋ยรองพื้นและแต่งหน้าเพิ่มผลผลิตข้าวไวและไม่ไวต่อช่วงแสงในภาคเหนือYaovapa Hasathon; Jarunan Tuntiwarawit; Chayong Nammuang; เยาวพา หัสธน; จารุนันท์ ตันติวรวิทย์; ชยงค์ นามเมือง
2001-11การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกล่าแบบหว่านน้ำตมโดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงChutiwat Wannasai; Nivat Nabheerong; Panus Suwantada; Direk Intaprom; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; นิวัฒน์ นภีรงค์; พนัส สุวรรณธาดา; ดิเรก อินตาพรม
2009การเพิ่มผลผลิตข้าวจังหวัดตรังจากการจัดเขตศักยภาพของพื้นที่Yupin Rammanee; Phanni Jutamat; Kingkaew Kunket; ยุพิน รามณีย์; พรรณี จูฑามาตย์; กิ่งแก้ว คุณเขต
2009การเพิ่มผลผลิตข้าวภาคกลางจากการจัดเขตศักยภาพของพื้นที่Kingkaew Kunket; Samran Inthalang; Somroj Prakorbboon; Nittaya Ruensuk; Adul Kridsawadee; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; Chitnucha Buddaboon; Amornrat Intrman; Chalermchat Leuchaikam; Surapol Jatuporn; Opas Worawat; กิ่งแก้ว คุณเขต; สำราญ อินแถลง; สมโรจน์ ประกอบบุญ; นิตยา รื่นสุข; อดุลย์ กฤษวะดี; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง; ชิษณุชา บุดดาบุญ; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; สุรพล จัตุพร; โอภาส วรวาท
1999การศึกษาอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105Hansa Khunathai; Chob Kanareugsa; Kambao Kunolan; หรรษา คุณาไท; ชอบ คณะฤกษ์; คำเบ้า ขันโอราฬ
2011ความสำคัญของการพัฒนาปาล์มน้ำมัน: เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตของพลังงานทดแทนAnek Limsriwilai; เอนก ลิ่มศรีวิไล
2011โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบน ปี 2551-2553Nithas Sidhiwong; Piyapan Srikoom; Payappubes Markkul; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Walaiporn Sanwong; Preeda Siangyai; Jittakorn Nuankaew; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Pitchatorn Ruangdet; Nongnuch Pradit; Sivapong Narubal; Rattapong Meekul; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; วลัยพร แสนวงษ์; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตกร นวลแก้ว; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; พิชชาทร เรืองเดช; นงนุช ประดิษฐ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล; รัฐพงษ์ มีกุล
1999เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตและยูเรียใส่สลับเป็นปุ๋ยรองพื้นและแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในภาคกลางWiwat Ingkapradit; Chayong Nammuang; Jeanvith Sookthongsa; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; ชยงค์ นามเมือง; เจนวิทย์ สุขทองสา
2013ผลของ 17 beta-estradiol ต่อการเปลี่ยนเพศปลาหมอไทยระยะไข่ โดยวิธีการแช่Phonesack Matthavong; Siripavee Charoenwattanasak; Bundit Yuangsoi; Sutee Wongmaneeprateep; พรศักดิ์ มัทวงศ์; ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์; บัณฑิต ยวงสร้อย; สุธี วงศ์มณีประทีป
2014ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็มKonkanok Paopo; Porntip Srimongkol; Suphasit Sitthaphanit; Wimolnan Kanket; กรกนก เภาโพธิ์; พรทิพย์ ศรีมงคล; ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช; วิมลนันทน์ กันเกตุ
2012ผลของอัตราปุ๋ยเคมีและน้ำกากส่าต่อผลผลิตอ้อยและความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วนทราย ชุดยโสธรSrisuda Thippayarugs; Kobkiet Paisancharaen; Jeam Jabrakon; ศรีสุดา ทิพยรักษ์; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ; เจิม จาบประโคน
2007วันปลูกและอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ข้าวเจ็กเชยNittaya Ruensuk; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; นิตยา รื่นสุข; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง
Showing results 2 to 19 of 19
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback