DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Yields"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 400 to 419 of 1036
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1990Zinc critical levels and supplying powers of Takhli, Loei and Khorat soils for corn productionAmnat Suwanarit; Chiranee Vanichkul; Preeda Parkpian
2011กข45 ข้าวหอมน้ำลึกพันธุ์รับรองพันธุ์แรกของประเทศไทยPeera Doungsoongnern; Udompan Promnart; Porntip Thavong; Wannaphan Chanlapa; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; พรทิพย์ ถาวงค์; วรรณพรรณ จันลาภา
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2000กรณีศึกษา: การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝนSatit Rachataserikul; Cha-lui Boonwit; Somdet Immark; Prissana Hanwiriyapan; Sirawit Ruengsook; Sommai Sriwisut; Attapol Suwanwong; Ekkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Cooper, M.; Fukai, S.; Basnayake, J.; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; สมเดช อิ่มมาก; ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น
2012กระบวนการเกิด Programmed cell death ในเซลล์ใบอ้อยที่เป็นโรคใบขาวKanjana Kirasak; Taksina Sansayawichai; Weerapon Polrakdee; กาญจนา กิระศักดิ์; ทักษิณา ศันสยะวิชัย; วีระพล พลรักดี
2010กระบวนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดการโรคข้าวโพดโดยชีววิธีSutruedee Prathuangwong; Supot Kasem; Sunanthanat Nurapak; Waraporn Popakdeepan; Nalina Hemsanit; สุดฤดี ประเทืองวงศ์; สุพจน์ กาเซ็ม; สุนันทนาถ นุราภักดิ์; วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์; นลินา เหมสนิท
2002กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; บุญรัตน์ จงดี
2003การเกษตรและอาชีพเกษตรกรในนิเวศน์นาน้ำลึกของประเทศไทยฤดูปลูก 2543/2544Wilailuk Sommut; Mahabub Hossain; วิไลลักษณ์ สมมุติ; Mahabub Hossain
2003-03การเกษตรและอาชีพเกษตรกรในนิเวศน์นาน้ำลึกของประเทศไทยฤดูปลูก 2543/2544Wililuk Sommut; Mahabub Hossain; วิไลลักษณ์ สมมุติ; -
1999การแก้ไขแนวโน้มการลดลงของประสิทธิภาพการผลิตในระบบนาชลประทานที่ปลูกข้าวแบบเข้มข้นSunchai Sattawatananon; Surapol Jatuporn; Jeanvith Sookthongsa; Lawan Niyomvit; Manoch Kongchum; Dobermann, Achim; สัญชัย สัตตวัฒนานนท์; สุรพล จัตุพร; เจนวิทย์ สุขทองสา; ลาวัลย์ นิยมวิทย์; มาโนช คงชุม
2003การแก้ไขปัญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์Chollawuth La-Ied; ชลวุฒิ ละเอียด
2008การขยายผลการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนPreeda Siangyai; Chitakorn Nuankaew; Montri YaJai; Boonyong Vorayot; Natchanapong Vongburi; Sivapong Nareubal; Nipon Boonmee; Sataporn Kanchanapan; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตรกร นวลแก้ว; มนตรี ยาใจ; บุญยงค์ วรยศ; ณัชนพงศ์ วงศ์บุรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นิพนธ์ บุญมี; สถาพร กาญจนพันธ์
1986การแข่งขันของหญ้ายางที่มีต่อข้าวฟ่างมานิสา ธีระวัฒน์สกุล; จรัญ ประทุมวงศ์; สุขพงษ์ วายุภาพ; ประเมิน เวศอุรัย
2008การควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไปด้วยวิธีการทำนาแบบหว่านต้นกล้าSumran Inthaleang; Nittaya Ruensuk; Wassana Inthaleang; สำราญ อินแถลง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา อินแถลง
2006การควบคุมโรคไหม้ของข้าวด้วยผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Russamee Thitikiatpong; Witchuda Rattanakarn; Wichit Sirisantana; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วิชิต ศิริสันธนะ
2010การควบคุมวัชพืชด้วยสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2552Sodsai Changsaluk; Rungsit Suwanmonkha; Somchai Pothisan; Somchai Lim-aroom; สดใส ช่างสลัก; รังสิต สุวรรณมรรคา; สมชาย โพธิสาร; สมชัย ลิ่มอรุณ
1999การควบคุมวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้งเมื่อปลูกข้าวโดยวิธีการไถพรวนและไม่ไถพรวนโดยใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและหลังงอกPanya Romyen; Sompan Ratanasupa; ปัญญา ร่มเย็น; สัมพันธ์ รัตนสุภา
2011การคัดเลือกข้าวไร่พื้นเมืองทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูกKittichai Narenut; Jirawat Sanitchon; Patcharin Songsri; กิตติชัย นารีนุช; จิรวัฒน์ สนิทชน; พัชริน ส่งศรี
2009การคัดเลือกข้าวหอมทุ่งให้บริสุทธิ์Uraiwan Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Anuchart Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2007การคัดเลือกข้าวอาบรังสีให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงRangsit Senghaphan; Suniyom Taprab; Laddawan Kunnoot; Somsong Chotechuen; Kingkaew Kunket; Nittaya Ruensuk; Sunanta Wongpiyachon; Kanya Cheaphan; Charuwan Bangwaek; Orawan Chittham; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สุนิยม ตาปราบ; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช; สมทรง โชติชื่น; กิ่งแก้ว คุณเขต; นิตยา รื่นสุข; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; จารุวรรณ บางแวก; อรวรรณ จิตต์ธรรม
Showing results 400 to 419 of 1036
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback